Höksångare

 

Lokal: Granskärs våtmark, Söderhamn, Hälsingland
Datum: 19 augusti 2006

Bildinformation:

Lägg märke till kraftig ljus näbb med mörk spets. Avsaknad av i stort sett all vattring samt den mörka irisen avslöjar att det är en ungfågel (1K). Slitna spetsar på stjärtpennorna är också typiskt hos ungfåglar på hösten. Notera att tertialer, vingtäckare och övre stjärttäckare har ljusa spetsar.
Fotograf: Stefan Persson