Höksångare

 

Lokal: Stora Karlsö
Datum: 22 maj 2006

Bildinformation:

Den gulfärgade irisen säger oss att fågeln måste vara minst 2K gammal. Ljuskantade tertialer och bruna vingpennor skulle kunna vara juvenila ännu ej ruggade (och fågeln skulle i så fall vara just 2K gammal). Svag vattring men ändå ganska gul iris är karaktärer som kan stämma med 2K hane, men honan kan vara tämligen lik så helt säker kan vi inte vara.
Fotograf: Roger Stam