Hornuggla

 

Lokal: Ottenby, Öland
Datum: 12 oktober 2005

Bildinformation:

Notera orange iris samt att även flankerna har en kraftig streckning.
Fotograf: Lena Radler