Järnsparv (Prunella modularis) Dunnock
Järnsparv (Prunella modularis) Dunnock

Lokal: 2015-04-04
Datum: Inaängarna, Hälsingland
Fotograf: Angus Thomson
Bildinformation: Notera kraftigt streckad ryggsida samt grått huvud med bruna inslag på örontäckare och hjässa. Könen är mycket lika.