Järpe

 

Lokal: Ålsjön, Hälsingland
Datum: 29 april 2004

Bildinformation:

En väl kamouflerad fågel sittande på en gren. Går det att avgöra könet? Jo, den grå ryggen och nacken samt den svarta haklappen säger oss att det är en hane. Tittar man i fågelboken så skall visserligen hanen ha en helt svart haklapp, men lagom till äggläggningsperioden ruggas huvud och hals för att under en kort tid (maj-juni) få ett "otydligare" utseende! De svarta fjädrarna får då inslag av vita fläckar. Notera även järpens breda svarta subterminalband på alla stjärtpennor utom det mittersta paret.
Fotograf: Thomas Tiger