Kärrsångare

 

Lokal: Granskärs våtmark, Söderhamn, Hälsingland
Datum: 23 juni 2006

Bildinformation:

Notera att färgen på övergumpen är tämligen lika som resten av ryggsidan. (Hos rörsångare har övergumpen en något mer rödbrun ton.)
Fotograf: Thomas Tiger