Kejsarörn

 

Lokal: Jordberga, S Sillesjö, Skåne
Datum: 10 oktober 2007

Bildinformation:

Notera ljusa "byxor" vilket tillsammans med ljus undergump är artspecifikt för juvenila och subadulta kejsarörnar. Vidare kan vi se att dräkten är utpräglat spräcklig. Detta utseende är typiskt för kejsarörnar i 4:e och 5:e dräkten!
Fotograf: Thomas Tiger