Knölsvärta (Melanitta deglandi) White-winged Scoter
Knölsvärta (Melanitta deglandi) White-winged Scoter

Lokal: Svenska Högarna, Uppland
Datum: 2017-06-10
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation: Notera knölsvärtans stora näbbknöl som tar upp större del av näbben än vad som är fallet hos vår vanliga svärta. Knölen ger pannan formen av en ”puckelpist” vilket är typiskt för rasen deglandi. Den östliga rasen stejnegeri har en flackare panna. I fält – och vid jämförelse med svärta - kunde konstateras att bildfågeln hade en brun ton i den svarta dräkten, framför allt på flanken. Detta är en karaktär för just deglandi (även hos hanar i adult dräkt). Notera skär ton på näbben och tydlig vit uppåtböjd ögonfläck.