Korttålärka

 

Lokal: Eilat, Israel
Datum: Mars 1996

Bildinformation:

Korttålärka eller dvärglärka? Bröstet är skymt så vi kan inte avgöra om det är streckat eller ej. Näbben är dock för korttålärka typiskt lång och spetsig (jämfört med dvärglärka). Vi kan dessutom se att de mellersta täckarnas svarta centra bryter av mot den i övrigt sandbruna ryggsidan och därför bildar en ganska tydlig mörk rand över vingen. Denna mörka rand är otydligare hos dvärglärka.
Fotograf: Stefan Persson