Långnäbbad mås

 

Lokal: Eilat, Israel
Datum: Mars 1996

Bildinformation:

En fågel i vinterdräkt. Långnäbbad mås kan i vinterdräkt vara mycket lik skrattmås i motsvarande dräkt, men den senare har alltid en tydligare ”öronfläck” och kortare näbb. Ska vi göra ett försök på åldern så blir det lite svårare. En fågel i första vinterdräkt har de flesta täckarna juvenila med mörka centra. Dessa fjädrar bleks emellertid kraftigt under vintern och kan vara svåra att se fram på vårvintern. Möjligen kan vi ana mörkare centra på täckarna, vilket i så fall skulle stämma bra med en 2K-fågel.
Fotograf: Stefan Persson