Lappsparv

 

Lokal: Stenöorn, Söderhamn, Hälsingland
Datum: 3 oktober 2010

Bildinformation:

En ganska brokig fågel födosöker i strandregionen, men vilken art? På bildfågelns vinge kan vi se ett kanelbrunt fält, inramat av två vita täckarband (spetsarna på större och mellersta täckarna). Detta är en typisk karaktär för just lappsparv! Ålder och kön är hos lappsparv däremot svårare att avgöra på hösten.
Fotograf: Thomas Tiger