Ljungpipare (Pluvialis apricaria) European Golden Plover Stäng fönster
Ljungpipare (Pluvialis apricaria) European Golden Plover

Lokal: Flygstaden, Söderhamn
Datum: 2012-09-23
Fotograf: Mats Olsson
Bildinformation: Bildfågeln har en ganska prydlig dräkt vilket är typiskt för ungfåglar. Tittar vi noga så ser vi också att handpennornas spetsar har vita kanter – ännu en karaktär för att fågeln är ung. En adult ljungpipare skulle också vid denna tidpunkt ha en del av sommardräkten kvar så vi kan med säkerhet säga att bildfågeln är 1K (en årsunge).

En fallgrop är dock att en del unga kustpipare kan vara tämligen guldfärgade, och därmed påminna mycket om ung ljungpipare. En del kan faktiskt vara mycket svåra att artbestämma! Hur ser vi då att bildfågeln verkligen är en ljungpipare och inte en ung kustpipare? Jo, först kan vi notera att näbben har en ”trekantig” form och därför smalnar av ut mot spetsen. Hos kustpipare är näbben mer jämntjock (och grövre) med en fylligare spets. Vidare ser vi att tertialerna är kantade med små ”tänder”. Kustpiparens tertialer har ofta grövre tänder. Fokuserar vi på huvudet så har ljungpiparen ett mindre huvud i förhållande till kroppen medan kustpiparen ger intryck av att ha ett kraftigare huvud. Ögat hos en ung ljungpipare är frilagt i en ljus omgivning och man kan ofta se ett mörkare ögonstreck bakom ögat. Ytterligare en viktig detalj är den mörka kindfläcken som hos ung ljungpipare är tydlig och isolerad strax bakom/nedanför ögat. Alla dessa karaktärer stämmer bra med bildfågeln!