Mindre skrikörn (Aquila pomarina) Lesser Spotted Eagle
Mindre skrikörn (Aquila pomarina) Lesser Spotted Eagle

Lokal: Ottenby, Öland
Datum: 2016-05-08
Fotograf: Lena Radler
Bildinformation: De bägge skrikörnarna (större och mindre) kan vara mycket svåra att skilja åt. Ofta är det detaljer som bör ses bra för att säkert kunna avgöra arttillhörigheten. Bildfågeln har ljusare täckarfält än vingpennor (och större täckare) vilket i kombination med dubbla ljusa ”komman” vid knogen talar för den mindre arten. Ruggningsstatusen hos bildfågeln är svårbedömd men vi kan se att undergumpen är ljus som hos alla yngre skrikörnar. Däremot kan vi knappt se några kvarvarande ljusa spetsar på större täckarna (vilket är normalt för yngre fåglar) och fågeln bör därför vara minst 2 år gammal (3K+).