Mindre skrikörn (Aquila pomarina) Lesser Spotted Eagle
Mindre skrikörn (Aquila pomarina) Lesser Spotted Eagle

Lokal: Ottenby, Öland
Datum: 2016-05-08    
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation: Skrikörnarna har i krets- och glidflykt en typisk profil med någorlunda plan arm och hängande hand (mer hängande hos större än mindre skrikörn). Notera de tydligt spretande handpennespetsarna vilket skiljer skrikörnen från t.ex. ormvråk. Den observante kan också se att vingarna ser ut att fästa i kroppen en bit ner, d.v.s. ryggen höjer sig i en rundad form ovanför vingplanet. Detta är en viktig karaktär för mindre skrikörn, då den större arten har vingfästet högre upp (i jämnhöjd med ryggen)!