Morkulla

 

Lokal: Granskärs våtmark, Söderhamn, Hälsingland
Datum: 24 mars 2008

Bildinformation:

Morkullan är en kraftig fågel och kan med sin tvärvattrade buk bara förväxlas med dubbelbeckasin. Men tittar vi närmare på hjässan så ser vi tvärgående breda svarta band! (Alla beckasiner har längsgående bandning på hjässan.)
Fotograf: Thomas Tiger