Nordsångare (Phylloscopus borealis) Arctic Warbler 
Nordsångare (Phylloscopus borealis) Arctic Warbler

Lokal: Ottenby Fågelstation, Öland
Datum: Magnus Ahlgren 
Fotograf: 1982-10-
Bildinformation: Notera att denna fågel uppvisar antydan till även ett andra vingband bildat av ljusa spetsar på några mellersta täckare.