Nötväcka (Sitta europaea) Eurasian Nuthatch
Nötväcka (Sitta europaea) Eurasian Nuthatch

Lokal: Granskär, Söderhamn
Datum: 2014-12-14
Fotograf: Rolf Borg
Bildinformation: En typisk pose för nötväcka. Notera det ”uppnosiga” intrycket. Bildfågelns varma svagt rostbruna ton på flanken indikerar att det är en hona. Hos honorna ser man dessutom ofta att det rostbruna på flanken ”spiller över” på buken. Detta är normalt inte är fallet hos hanar som har en distinktare avgränsning mellan den rostbruna flanken och den vita buken. Kan vi säga något om åldern? Nej, efter den postjuvenila ruggningen i juni-augusti ser 1K-fåglarna ut som de adulta i dräkten.