Ökensångare (Sylvia nana) Asian Desert Warbler
Ökensångare (Sylvia nana) Asian Desert Warbler

Lokal: Långgrundsudden, Dödevi, Öland
Datum: 2016-10-21
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation: En liten sandbrun sångare från centrala Asien som endast är funnen ett fåtal gånger i Sverige. Notera ljus iris och gulbruna ben. Tittar man noga kan man ana mörk spole på mittersta stjärtpennan vilket bl.a. är en skiljande karaktär mot den i nordvästra Afrika förekommande saharasångaren (som är mycket lika till utseendet).