Ökensångare (Sylvia nana) Asian Desert Warbler
Ökensångare (Sylvia nana) Asian Desert Warbler

Lokal: Borlänge, Dalarna
Datum: 2016-10-30
Fotograf: Stefan Persson
Bildinformation: Bildfågelns ljusa dräkt i kombination med ljus iris gör att man i stort sett kan utesluta alla andra arter utom ökensångare och saharasångare. Vi får titta på tertialer och mittre stjärtpennor som hos bildfågeln har mörk spole. Detta är en en karaktär för just ökensångare.