Orientvadarsvala (Glareola maldivarum) Oriental Pratincole
Orientvadarsvala (Glareola maldivarum) Oriental Pratincole

Lokal: Bottorp, Småland
Datum: 2017-05-16
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation:  Bildfågeln är uppenbarligen en vadarsvala av någon art. Det kraftiga värmedallret gör det inte lätt, men man kan se att fågeln är tämligen jämnt mörk på ovansidan – en karaktär som är gemensam för svartvingad vadarsvala och orientvadarsvala. Rödvingad vadarsvala är ljusare på ovansidan och uppvisar en tydligare färgskillnad mellan brun ovansida och svarta handpennor. I flykten kunde man se att bildfågeln hade roströda undre täckare (vilket utesluter svartvingad) och saknade tydlig ljus bakkant på vingen vilket är karaktärer som stämmer på orientvadarsvala. Typiskt är också en kort stjärt som på sittande fågel bara når ca halvvägs ut till handpennespetsen (syns inte på bilden). Normalt når hos orientvadarsvala i adult dräkt det beigea på bröstet längre ner mot buken än hos rödvingad vadarsvala (kan anas på bildfågeln). Bildfågeln utgör det andra fyndet av arten i Sverige.