Praktejder

Lokal:

Iggön, Gästrikland

Datum: 11 december 2011

Bildinformation:

Honfärgade änder är alltid svåra att skilja åt, inte minst mellan ejder och praktejder! Vi kan dock se att bildfågeln (den bakre!) har en huvudprofil med svag konkav form på näbben, som i sin tur har en jämn övergång mot pannan. Huvudformen ger faktiskt associationer till brunand! Vi kan också konstatera att ögat har en ljus omgärdning och mungipan ser ”glad” ut. Dessa karaktärer är typiska för just praktejder. Kan vi säga något om åldern? Nja, den relativt mörka ovansidan talar för en ungfågel men säker kan vi inte vara enbart utifrån denna bild. Kan vi då säkert säga att det är en hona? Nja, även där! Är det en adult fågel så är det naturligtvis en hona. Är det en ungfågel är det lite mer komplicerat. Den juvenila fågeln startar normalt en postjuvenil ruggning kring september första hösten. Hanen får då nya fjädrar på hjässan (med svarta tvärband) samt på huvudsidan (med mörka längsstreck). Från december börjar en del hanar få inslag av orange på näbben. Även honan ruggar postjuvenilt samma ställen som hanen men får mer honlika fjädrar. Den postjuvenila ruggningen varierar dock mycket individuellt och sena han-individer skulle teoretiskt kunna vara mycket honlika vid denna tidpunkt. Bildfågeln uppvisar inga tecken på hankaraktärer och om det rör sig om en årsunge så får det ändå anses sannolikt att bildfågeln är en hona.
Fotograf: Esbjörn Nordlund