Purpurhäger

Purpurhäger, Ardea purpurea, Purple Heron
Lokal:

Albufera, Mallorca

Datum: 2012-04-10

Bildinformation:

På håll mycket lik gråhäger men notera den något kantiga halsknölen samt den smala näbben. Den platta hjässan gör att näbben ger intryck av att vara ”en förlängning av huvudet”. Vanligt är också att purpurhäger har något längre och ”spretigare” tår än gråhäger när den flyger. Den tydligt rödbruna färgen på hals och vingknogar säger oss att fågeln är adult. Vi kan även ana de långa rödbruna skulderfjädrarna vilket endast uppvisas av adulta fåglar.
Fotograf: Olle Thyrestam