Rallhäger (Ardeola ralloides) Squacco Heron Stäng fönster
Rallhäger (Ardeola ralloides) Squacco Heron

Lokal: Jönköping, Småland
Datum: 2014-11-01
Fotograf: Stefan Persson
Bildinformation: Ungfåglar och adulta fåglar i vinterdräkt (”icke häckningsdräkt”) är betydligt mer streckade än fåglar i häckningsdräkt. Vinterdräkten är mer streckad på framförallt halsen. Ytterligare en gemensam karaktär för dessa dräkter är den gröngula näbben där förutom spetsen, även kulmen är mörk. Går det då att avgöra om bildfågeln är juvenil eller adult? Ja, i juvenil dräkt (och första vinterdräkt) har rallhäger bl.a. mörka fläckar/streck på vingens övre täckare. Tittar vi noga så ser vi faktiskt mörka spolstreck på de vita större täckarna som tittar fram under skulderfjädrarna. Bildfågeln är alltså en årsunge (1K).