Rapphöna

Lokal:

Delsbo, Hälsingland

Datum: 12 maj 2005

Bildinformation:

En svårsedd art! Bildfågeln visar rapphönans typiska orangebruna huvudsidor. Notera tydliga röda markeringar under ögat vilket indikerar att det rör sig om en hane!
Fotograf: Stefan Persson