Ringduva (Columba palumbus) Common Wood Pigeon
Ringduva (Columba palumbus) Common Wood Pigeon

Lokal: Skälby, Järfälla
Datum: 2003-06
Fotograf: Lena Radler
Bildinformation: Ringduva är vår vanligaste och största duva. Den adulta fågeln känns lätt igen på den rent vita halsfläcken.