Ringduva (Columba palumbus) Common Wood Pigeon
Ringduva (Columba palumbus) Common Wood Pigeon

Lokal: Falsterbo, Skåne
Datum: 2008-10
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation: Ljus iris och vit halsfläck säger oss att bildfågeln bär adult dräkt. Ringduvan har en utsträckt häckperiod (från mars-oktober) och inleder en postjuvenil ruggning redan vid en ålder av 6-7 veckor. Detta gör att bildfågeln teoretiskt skulle kunna vara en årsunge (1K) om den var kläckt tidigt!