Ringtrast

 

Lokal: Ålsjön, Hälsingland
Datum: 2 maj 2004

Bildinformation:

Bildfågeln visar ringtrastens tydliga ljusa kanter på vingens fjädrar. Notera även gul näbb med mörk spets (koltrast har helgul näbb). Ringtrasten har vidare en mer fjällig dräkt än koltrast och vi kan också se en bit av den typiska vita "halvmånen" på bröstet. Denna halvmåne är hos bildfågeln helt vit vilket indikerar att det är en hane. Honan har normalt en brungråare dräkt samt en smutsvit (vita fjädrar med bruna spetsar) halvmåne, men vissa honor kan vara väldigt hanlika i dräkten!
Fotograf: Thomas Tiger