Rödbena

 

Lokal: Stenö, Hälsingland
Datum: 1986

Bildinformation:

Den lite oregelbundet svartfläckiga ovansidan avslöjar att bildfågeln är adult (ungfåglar har en mer jämn (symetrisk) fjälltecknad ovansida). Ibland - och speciellt i svagt motljus - kan rödbenan, som på denna bild, se mörkare ut och man kan få intryck av att det kan röra sig om en svartsnäppa (som också kan ha röda ben). Notera dock att rödbena har kortare näbb än svartsnäppa!
Fotograf: Per Erik Snögren