Rödhalsad gås (Branta ruficollis) Red-breasted Goose
Rödhake (Erithacus rubecula) European Robin

Lokal: Djurgården, Uppland
Datum: 2008-05-07
Fotograf: Lena Radler
Bildinformation: En rödhalsad gås är en vacker men ovanlig fågel i Sverige. Notera den korta näbben. Kan vi säga något om åldern? Ja, tittar vi först på den roströda kindfläcken så är den stor och inramad av en smal vit bård. Detta är typiskt för adulta fåglar (juvenil fågel har mindre kindfläck). Men tittar vi sedan på vingens ovansida så syns flera täckarrader med ljusa spetsar. Detta är typiskt för ungfåglar (adulta fåglar har bara två ljusspetsade täckarrader) och det är därför troligt att bildfågeln är 2K gammal (född förra sommaren). (Unga rödhalsade gäss ruggar huvud och hals under första hösten medan vingens täckare ruggas först senare.)