Rödhalsad gås (Branta ruficollis) Red-breasted Goose
Rödhake (Erithacus rubecula) European Robin

Lokal: Djurgården, Uppland
Datum: 2008-05-07
Fotograf: Lena Radler
Bildinformation:  Lätt att förbise som ännu en vitkindad gås, men notera de roströda halssidorna.