Rödstrupig sångare (Sylvia cantillans) Eeastern Subalpine Warbler  
Rödstrupig sångare (Sylvia cantillans) Eastern Subalpine Warbler

Lokal: Södra lunden, Ottenby, Öland
Datum: 2003-05
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation: Bildfågeln har ett tydligt avgränsad rostrött bröst vilket indikerar att det rör sig om en rödstrupig sångare. Det distinkta utseendet visar att det är en hane. Honor hos de tre närbesläktade arterna (rödstrupig sångare, moltonisångare, rostsångare) är mycket lika och kan normalt inte artbestämmas i fält (förmodligen inte heller i handen med nuvarande kunskap).