Rödstrupig sångare (Sylvia cantillans) Eastern Subalpine Warbler
Rödstrupig sångare (Sylvia cantillans) Eastern Subalpine Warbler

Lokal: Gransö, Värnanäs, Småland
Datum: 2018-04-26
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation: Notera brett vitt submustaschstreck och väl avsatt rostrött strupe/bröst.