Rödstrupig sångare (Sylvia cantillans) Eastern Subalpine Warbler
Rödstrupig sångare (Sylvia cantillans) Eastern Subalpine Warbler

Lokal: Gransö, Värnanäs, Småland
Datum: 2018-04-26
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation: Rödstrupig sångare har en vit kil på näst yttersta stjärtpennorna. Bildfågeln uppvisar en sådan kil som dessutom ser ut att fortsätta en bit ner bakom yttersta pennorna.