Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus) Red-throated Pipit
Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus) Red-throated Pipit

Lokal: Kapelludden, Öland
Datum: 2002-10
Fotograf: Lena Radler
Bildinformation: Notera kraftigt streckad ryggsida och tunn näbb. Man kan också ana en roströd färg på huvudsida och strupe och fågeln skulle i så fall vara adult. Den svarta strupsidefläcken är normalt en karaktär som den juvenila fågeln uppvisar, men kan även finnas hos adulta honor.