Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus) Red-throated Pipit
Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus) Red-throated Pipit

Lokal: Stenö, Hälsingland
Datum: 2012-09-03
Fotograf: Stefan Persson
Bildinformation: En flygande piplärka är inte det lättaste! Tittar vi på ansiktet så ser vi att tygeln är ljus. Vi kan också se enhetliga örontäckare och ett ljust ögonbrynsstreck. Detta stämmer bra på rödstrupig piplärka. Den kraftiga flankstreckningen och de ljuskantade tertialerna är vidare karaktärer som stämmer bra med rödstrup. Skulle det kunna vara en tydligt tecknad ängspiplärka? Nej, hos ängspip är inte stjärttäckarna så kraftigt fläckade som hos bildfågeln. Kan vi säga något om åldern? Nja, avsaknaden av rostrött på strupe och bröst (svårt att se) är normalt för årsungar (1K). Endast i extremfall kan adulta honor uppvisa minimalt rostrött i dessa partier.