Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus) Red-throated Pipit
Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus) Red-throated Pipit

Lokal: Stenö, Hälsingland
Datum: 2012-09-03
Fotograf: Stefan Persson
Bildinformation: Kraftiga streck/fläckar längs flanken stämmer med både ängspiplärka och rödstrupig piplärka. Bägge har också ett ”snällt” ansiktsuttryck och saknar mörk tygel. Tunn spetsig näbb med gul bas på framförallt undre näbbhalvan (där det gula endast marginellt når upp längs med övre näbbhalvans kant) är dock typiskt för rödstrupig piplärka. Likaså är det vanligt att rödstrupens strupsidesstreck blir otydligt upp mot näbben (når ibland inte näbbasen). Den markanta strupsidesfläcken är vidare vanligt hos rödstrup. Avsaknad av rostrött på haka och bröst indikerar att det är en ungfågel (1K).