Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus) Red-throated Pipit
Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus) Red-throated Pipit

Lokal: Stenöorn, Hälsingland
Datum: 2014-09-07
Fotograf: Stefan Persson
Bildinformation: Ängspiplärka eller rödstrupig piplärka? Vore det en adult rödstrupig piplärka med rostrött på huvud och bröst så vore det enklare. Men unga rödstrupiga piplärkor kan vara mycket lika ängspiplärkor och man får studera detaljerna noga. Ljus tygel (vilket skapar ett kontrastlöst ”snällt” ansiktsuttryck) är gemensamt för bägge arterna liksom den tydliga streckningen längs flankerna. Tittar vi på näbben ser vi att den undre näbbhalvans bas är gul samt att det gula endast marginellt återfinns längs med övre näbbhalvans kant. Detta är karaktäristiskt för rödstrupig piplärka. (Även ängspiplärka har tunn näbb men med mer orange ton basalt på undre näbbhalvan. Den orangea näbbfärgen syns också längs övre näbbhalvans kant i en bredare marginal än hos rödstrupig piplärka.)
Går vi vidare och tittar på ryggen så kan vi ana ljusa ”hängslen” vilket stämmer bra med rödstrupig piplärka. Med lite fantasi kan vi också ana att övre stjärttäckarna har tydliga mörka centra vilket också är en särskiljande karaktär mot ängspiplärka. Strupsidesfläcken är dock ovanligt dåligt utvecklad hos denna individ, men bildfågeln har huvudet lite indraget vilket skulle kunna förklara att fläcken syns otydligt.