Rörsångare

 

Lokal: Granskärs våtmark, Söderhamn, Hälsingland
Datum: 12 september 2009

Bildinformation:

Rörsångare är mycket lik kärrsångare och säkrast skiljer man dem åt på sången. Rörsångaren har i genomsnitt något längre näbb och mindre markerade vita spetsar på handpennorna vilket stämmer med denna fågel. En kärrsångare skulle också ha haft ljusare ben än vad bildfågeln uppvisar. Dräkten är ganska fräsch och varmt färgad, speciellt på flanken, vilket talar för att det rör sig om en ungfågel.
Fotograf: Angus Thomson