Sandlöpare (Calidris alba) Sanderling

Sandlöpare (Calidris alba) Sanderling
Lokal:

Neptuni åkrar, Öland

Datum: 25 juli 2007

Bildinformation:

Sandlöparen är ungefär lika stor som en kärrsnäppa. Den korta, lite grova näbben är typisk. Tittar vi på ovansidans fjädrar ser vi att de är ganska oregelbundet tecknade och ger ett ”ovårdat” intryck. Det utseendet är utmärkande för adulta fåglar. Den observante kan också lägga märke till att sandlöparen saknar baktå!
Fotograf: Esbjörn Nordlund