Sångsvan (Cygnus cygnus) Whooper Swan
Sångsvan (Cygnus cygnus) Whooper Swan

Lokal: Jonskär, Hälsingland
Datum: Sommaren 1998
Fotograf: Dick Munther
Bildinformation: Notera den gula näbben där det gula löper ner i en kil mot näbbspetsen.