Sångsvan (Cygnus cygnus) Whooper Swan
Sångsvan (Cygnus cygnus) Whooper Swan

Lokal: Granskärs våtmark, Hälsingland
Datum: 2015-02-15
Fotograf: Rolf Borg
Bildinformation: Lyssnar man på en flygande sångsvan så hör man nästan ingenting. Från en flygande knölsvan däremot hörs vingslagen tydligt. Notera den gula näbben där det gula löper ner i en kil mot näbbspetsen.