Större beckasinsnäppa

 

Lokal: Vadsjön, Sörmland
Datum: 14 augusti 2004

Bildinformation:

Här kan man ana att fågeln är roströd även på stor del av undersidan.
Fotograf: Thomas Tiger