Större beckasinsnäppa

 

Lokal: Vadsjön, Sörmland
Datum: 14 augusti 2004

Bildinformation:

Vid jämförelse med tofsvipan framgår storleken tydligt (och utesluter t.ex myrspov).
Fotograf: Thomas Tiger