Sibirisk lundsångare (Phylloscopus plumbeitarsus) Two-barred Greenish Warbler
Sibirisk lundsångare (Phylloscopus plumbeitarsus) Two-barred Greenish Warbler

Lokal: Triberga läge, Öland
Datum: 2017-10-28
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation: Notera bildfågelns vingband som är bredare än motsvarande hos vår lundsångare, och fortsätter i oförminskad bredd in mot ryggen. Den relativt kraftiga näbben med gulskär undre näbbhalva skiljer bl.a. mot tajgasångare.