Sibirisk tundrapipare

 

Lokal: Granskärs våtmark, Söderhamn, Hälsingland
Datum: 14 juni 2004

Bildinformation:

De två tundrapiparna kan vara svåra att skilja på. Bildfågeln har dessutom en helt svart flank (saknar alltså den förlängning av den vita pann-/halslinjen längs med vingkanten som normalt finns hos en sibirisk tundrapipare i sommardräkt). Men om vi för ett ögonblick lutar oss tillbaka och betraktar helhetsbilden av fågeln (fågelns jizz), så ser vi en slank pipare med långa ben och lång näbb. Huvudet ser också relativt stort ut. Detta stämmer mycket bra på sibirisk tundrapipare. Detaljstuderar vi sedan stjärtpartiet så kan man skönja en (genomlyst) tertialfjäder som sträcker sig långt bak över handpennorna och täcker i stort sett dessa. Långa tertialer är typiskt för sibirisk tundrapipare.
Fotograf: Thomas Tiger