Sidensvans (Bombycilla garrulus) Bohemian Waxwing
Sidensvans (Bombycilla garrulus) Bohemian Waxwing

Lokal: Ölands norra udde, Öland
Datum: 2017-12-17
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation: Notera handpennornas ljust gulvita ytterfan och avsaknad av vit marginal på innerfanet vilket visar att bildfågeln är en ungfågel. Här bildas alltså ingen ”vinkel” på handpennespetsen som hos de adulta fåglarna.