Sjöorre

 

Lokal: Djupvike Gotland
Datum: Oktober 2005

Bildinformation:

Sjöorrehanen har en helt svart dräkt. Även näbben är svart med undantag för en karaktäristisk orange del på mitten av näbbryggen.
Fotograf: Lena Radler