Sjöorre

 

Lokal: Djupvike Gotland
Datum: Oktober 2005

Bildinformation:

Sjöorren har ljusare handpennor (än armpennor) vilket syns även på flygande fåglar. Detta kan vara bra att komma ihåg när man t.ex. ser en misstänkt vitnackad svärta (som har både hand- och armpennor svarta).
Fotograf: Lena Radler