Skäggdopping

Skäggdopping (Podiceps cristatus) Great Crested Grebe
Lokal: Björktjäratjärn, Hälsingland
Datum: 29 juli 2012

Bildinformation:

Skäggdoppingens unge har längsbandade halssidor. För att säkert skilja från gråhakedopping, notera vit framhals.
Fotograf: Leif Larsson