Skäggmes

 

Lokal: Granskärs våtmark, Söderhamn, Hälsingland
Datum: 24 september 2006

Bildinformation:

Skäggmesen är svår att få syn på eftersom den uteslutande håller till i de stora vasshaven. Här ser vi en hane med sina typiska svarta mustascher.
Fotograf: Olle Thyrestam